รายละเอียดสินค้าโอทอป

มวยนาฬิกาหกเหลี่ยม 12 ท่า

มวยนาฬิกาหกเหลี่ยม 12 ท่า
มวยนาฬิกาหกเหลี่ยม 12 ท่า
มวยนาฬิกาหกเหลี่ยม 12 ท่า

มวยนาฬิกาหกเหลี่ยม 12 ท่า(OTOP)

  • ขนาด : 76.00 X 50.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2285.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • มผช. : 76/2546
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วันที่แก้ไข : 27 พ.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มจรูญโรจน์ หัตถกรรม แม่ไม้ - มวยไทย (Charoonroj)