รายละเอียดสินค้าโอทอป

มวยกรอบรูปญี่ปุ่นสีทอง

มวยกรอบรูปญี่ปุ่นสีทอง
มวยกรอบรูปญี่ปุ่นสีทอง
มวยกรอบรูปญี่ปุ่นสีทอง

มวยกรอบรูปญี่ปุ่นสีทอง(OTOP)

  • ขนาด : 36.00 X 66.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2895.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • มผช. : 76/2546
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วันที่แก้ไข : 27 พ.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มจรูญโรจน์ หัตถกรรม แม่ไม้ - มวยไทย (Charoonroj)