รายละเอียดสินค้าโอทอป

การละเล่นเดี๋ยว

การละเล่นเดี๋ยว
การละเล่นเดี๋ยว

การละเล่นเดี๋ยว ตกปลา(OTOP)

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :55.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • มผช. : 76/2546
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วันที่แก้ไข : 27 พ.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มจรูญโรจน์ หัตถกรรม แม่ไม้ - มวยไทย (Charoonroj)