รายละเอียดสินค้าโอทอป

การละเล่นเดี๋ยวพร้อมที่เสียบปากกาและไม้จิ้มฟัน

การละเล่นเดี๋ยวพร้อมที่เสียบปากกาและไม้จิ้มฟัน
การละเล่นเดี๋ยวพร้อมที่เสียบปากกาและไม้จิ้มฟัน

การละเล่นเดี๋ยวพร้อมที่เสียบปากกาและไม้จิ้มฟัน ตกปลา(OTOP)

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 16.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :95.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • มผช. : 76/2546
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มจรูญโรจน์ หัตถกรรม แม่ไม้ - มวยไทย (Charoonroj)