รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายประดิษฐ์ 4 ตะกรอ 5 สี ทอมือ 2 ตะกรอ

ผ้าฝ้ายประดิษฐ์ 4 ตะกรอ 5 สี ทอมือ 2 ตะกรอ

ผ้าฝ้ายประดิษฐ์ 4 ตะกรอ 5 สี ทอมือ 2 ตะกรอ (OTOP)*

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • มผช. : 17/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรสายใยรักบ้านหันทราย

8 หมู่ 5 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

ติดต่อ :

โทร : 037-426009, 081-7825604

วันที่แก้ไข : 8 มี.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรสายใยรักบ้านหันทราย