รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อไต

เสื้อไต

เสื้อไต(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
800.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

99 หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

ติดต่อ : นางช่อลัดดา สุปินธรรม

โทร : 0-5368-0048, 08-9954-7922

วันที่แก้ไข : 10 มี.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน