รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย(OTOP)*

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตเสื้อผ้าฝ้าย

541 หมู่ 4 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ติดต่อ : น.ส.มินจา ชำนาญพ

โทร : 043 291192

วันที่แก้ไข : 13 พ.ค 2547