รายละเอียดสินค้าโอทอป

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
  • รหัสสินค้า : 200302-B103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 13.50 X 0.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
125.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

102 หมู่ 1 บ้านคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

ติดต่อ : นายสุนทร เหลืองธร

โทร : 01 8620871, 038 2180512

วันที่แก้ไข : 22 ก.ค 2547

วัตถุดิบ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์