รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำยาล้างจาน

น้ำยาล้างจาน

  • ขนาด : 5.50 X 5.50 X 26.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :735.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • มผช. : 177/2546
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเสริมอาชีพสตรีพัฒนาบ้านหนองปรง หมู่ที่ 4

36/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ติดต่อ : นางธนิตา คุ้มปอง

โทร : 08 1713 4194 , 0 3244 6884

วันที่แก้ไข : 24 พ.ย 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มเสริมอาชีพสตรีพัฒนาบ้านหนองปรง หมู่ที่ 4