รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกคลองรังสิต

น้ำพริกคลองรังสิต
น้ำพริกคลองรังสิต
  • รหัสสินค้า : 130301-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 7.50 X 20.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :850.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มผช. : 130/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองรังสิต (บมจ. เค อาร์ เอส สไปรซีฟูดส์)

58/65 หมู่ 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณนภาภรณ์ จินดาวรานนท์

โทร : 02 5312093, 081 8593077

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองรังสิต (บมจ. เค อาร์ เอส สไปรซีฟูดส์)