รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้นวดภูมิไท

ไม้นวดภูมิไท

ไม้นวดภูมิไท มี 2 แบบ คือแบบแกะสลักและไม่แกะสลัก (OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไม้นวดภูมิไท

เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : นายวีกี้ ดอปอ

โทร : 073 212076 , 07 2932207

อีเมล: cdd_yala.thaimail.com

เว็บไซต์ : -

วันที่แก้ไข : 4 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

ไม้นวดภูมิไท

สินค้าโอทอป กลุ่มไม้นวดภูมิไท