รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอตราอลิษา

น้ำลูกยอตราอลิษา
น้ำลูกยอตราอลิษา

น้ำลูกยอตราอลิษา ผสมน้ำผึ้งป่าเดือน 5 และน้ำแอ๊บเปิ้ล ขนาด 750 มิลลิลิตร (OTOP)

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 31.25 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :750.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านชุมชนพระองค์ขาว

603/26 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ : นางอลิษา ศรเพชร

โทร : 089 5675621 , 089 6599924

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

น้ำลูกยอตราอลิษา

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านชุมชนพระองค์ขาว