รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอพื้นเมืองลายดาวล้อมเดือน

ผ้าทอพื้นเมืองลายดาวล้อมเดือน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • มผช. : 18/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านนาปงพัฒนา

12 หมู่ 11 ตำบลสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

ติดต่อ : นางลำไย ปันปวง

โทร : 08-1706-7950

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านนาปงพัฒนา