รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมจีนยุคใหม่ ตราสิงห์ดาว (ขนมจีนอบแห้ง)

ขนมจีนยุคใหม่ ตราสิงห์ดาว (ขนมจีนอบแห้ง)
ขนมจีนยุคใหม่ ตราสิงห์ดาว (ขนมจีนอบแห้ง)
  • รหัสสินค้า : 730616-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 13.00 X 22.00 X 9.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :220.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
11.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทเส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด

38 หมู่ 6 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

ติดต่อ : นายวิเชียร วงษ์สุ

โทร : 02 8058176-8

โทรสาร : 02 8058155

อีเมล: info@lhianthai.com

เว็บไซต์ : www.lhianthai.com

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2548

สินค้าโอทอป บริษัทเส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด