รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำจิ้มปลาซาบะ

น้ำจิ้มปลาซาบะ
  • รหัสสินค้า : 130111-SA301
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำจิ้มปลาซาบะ (สูตรลิขสิทธิ์)

  • ขนาด : 6.00 X 0.00 X 21.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 13-2-03442-2-0006
59.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999

74/1 หมู่ 6 ซอยสุขี 2 ถนนรังสิต-ปทุม ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณอรนุช ทวีศักดิ

โทร : 02 5675898-99, 01 8181605

โทรสาร : 02 5670735

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2553

สินค้าโอทอป หจก.สยาม เอ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1999