รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมไทยโบราณ

ขนมไทยโบราณ
  • รหัสสินค้า : 130702-A301
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 7.00 X 7.50 X 17.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :210.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 13-2-01245-2-0002
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเส

โทร : 02 5932403, 08 9775 0932

วันที่แก้ไข : 12 เม.ย. 2549

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย