รายละเอียดสินค้าโอทอป

เนื้อสวรรค์

เนื้อสวรรค์
เนื้อสวรรค์
  • รหัสสินค้า : 130110-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 12.00 X 18.00 X 4.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :155.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 13-2-02944-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ซี เอส ฟู้ด

67 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณนราธิป จีรังกุ

โทร : 02-5984431

วันที่แก้ไข : 12 เม.ย. 2549

สินค้าโอทอป ซี เอส ฟู้ด