รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิอัดแผ่น

ข้าวหอมมะลิอัดแผ่น
ข้าวหอมมะลิอัดแผ่น
  • รหัสสินค้า : 130111-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 16.00 X 20.50 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :40.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ไบโอเฮ้าส์ จำกัด

124/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณวัฒนา เหล่าเศร

โทร : 02-5671626

โทรสาร : 02-5676936

วันที่แก้ไข : 7 เม.ย. 2549

สินค้าโอทอป บริษัท ไบโอเฮ้าส์ จำกัด