รายละเอียดสินค้าโอทอป

อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป
  • รหัสสินค้า : 500109-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกหนุ่ม

  • ขนาด : 6.50 X 0.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :325.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตน้ำพริกหนุ่มบ้านดอนปิน

3/2 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อ : คุณขวัญเรียม สาย

โทร : 0-5380-4064 , 08-4150-2426

อีเมล: oilly_ws@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 12 ก.ค 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตน้ำพริกหนุ่มบ้านดอนปิน