รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋าใบลานหูหวาย บุผ้า

  • ขนาด : 10.00 X 25.00 X 38.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

525 หมู่ 1 บ้านทับลาน ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

ติดต่อ : นายสุจริต ราษดีผิว

โทร : 08 1996 0036, 08 9831 3369

อีเมล: ba-ilan@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/baantublaan

Line ID : 244321

วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)