รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน

กล่องทองโปร่งเอนกประสงค์

  • ขนาด : 26.00 X 33.00 X 7.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • มผช. : 45/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
4500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ประเทืองเครื่องเขิน (Pratuang Lacquerware)

101 ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อ : ประเทือง สมศักดิ์

โทร : 08 1288 3927, 085 0315883, 053 272186

โทรสาร : 053 272186

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/pratuanglacquerware

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป ประเทืองเครื่องเขิน (Pratuang Lacquerware)