รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผ้าไหม

กระเป๋าผ้าไหม

  • ขนาด : 17.00 X 21.00 X 4.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :220.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

46 หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

ติดต่อ : นางสาวนิดดา ภูแล่

โทร : 08 1729 6025, 08 2411 3147, 0 4345 5755

อีเมล: jnidda@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 8 พ.ย 2550

วัตถุดิบ

กระเป๋าผ้าไหม

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย