รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องกระดาษสา

กล่องกระดาษสา

กล่องบรรจุภัณฑ์ ทำจากกระดาษสา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์

32/3 หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

ติดต่อ : นางปริศนา บุญสุวร

โทร : 08-9954-6217

วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2550

วัตถุดิบ

กล่องกระดาษสา

สินค้าโอทอป กลุ่มกระดาษสาบาติกและผลิตภัณฑ์