รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือไทยประดิษฐ์จากกระดาษ

เรือไทยประดิษฐ์จากกระดาษ

เรือจำลองไม้สักทอง เรือไทยประดิษฐ์จากกระดาษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • มผช. : 80/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง

6 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ติดต่อ : นายชาตรี เนื่องจำนงค์

โทร : 038 444599, 081 8367364

อีเมล: CHATREE_JM@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง