รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือจำลองโบราณ

เรือจำลองโบราณ

เรือจำลองโบราณ ชื่องาน H.M.S. Victory

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เชวงเรือโบราณ

3 หมู่ 3 ถนนอินทร์บุรี-ตากฟ้า ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

ติดต่อ : นายเชวง โล่ห์เจริญสุขเกษม

โทร : 08-9991-2901, 0-5626-9910

อีเมล: thaiship2@gmail.com

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป เชวงเรือโบราณ