รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมี่เหลืองเบตง

หมี่เหลืองเบตง
  • รหัสสินค้า : 950201-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หมี่เหลืองเบตง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา

105/1 หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ติดต่อ : นางอรุณี มะลี

โทร : 073 234855, 084 9709146

วันที่แก้ไข : 29 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา