รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 400712-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 107/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์

2/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

ติดต่อ : นางเกษร จันศรี

โทร : 043 373087

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2550

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์