รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก
  • รหัสสินค้า : 320308-CA103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก น้ำหนักสุทธิ 5 กิโลกรัม (Coop)

  • ขนาด : 25.00 X 40.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
140.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จำกัด

26 หมู่ที่ 1 บ้านบัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 33000

ติดต่อ : นายชาลี คำงาม

โทร : 08 9848 4762

วันที่แก้ไข : 15 มี.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จำกัด