รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าบอง

ปลาร้าบอง
  • รหัสสินค้า : 400201-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าบอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัว

239 หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

ติดต่อ : นางสุวรรณา อนุสุเ

โทร : 043 377245

วันที่แก้ไข : 30 มี.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัว