รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม

ลีลาวดี ขนาดเล็ก ประดิษฐ์จากผ้าไหม

  • ขนาด : 18.00 X 51.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :80.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
190.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์

1/11 หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางน้ำทิพย์ กันทนงค์

โทร : 02-9774243, 084 0722510

วันที่แก้ไข : 18 พ.ค 2550

วัตถุดิบ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ปทุมทิพย์