รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า

  • ขนาด : 25.00 X 30.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :235.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้า

126/2 หมู่ 6 บ้านบางพูน ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางสายทอง พันธ์แซ

โทร : 02 5673733

วันที่แก้ไข : 5 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้า