รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าผ้า

รองเท้าผ้า

รองเท้าผ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มผช. : 597/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มรองเท้าผ้า

73/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางจุฑาทิพย์ วัฒน

โทร : 089 4933799

วันที่แก้ไข : 5 มิ.ย 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มรองเท้าผ้า