รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

  • ขนาด : 41.00 X 58.00 X 61.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :4065.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
2000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

101/145 บ้านเบญจพร ถนนปทุมธานี-สามโคก หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณดารารัตน์ คลัง

โทร : 0 2581 1924 , 08 1761 4689

อีเมล: kdararat@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ