รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกหยี

ลูกหยี
  • รหัสสินค้า : 950504-B105
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกหยีทรงเครื่อง มีเมล็ด

  • ขนาด : 19.00 X 29.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :490.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 95-2-01547-2-0005
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี

36/1 หมู่ 5 บ้านซีเซะ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : คุณรอกีเย๊าะ ดอกา

โทร : 086 296 9459

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2550

วัตถุดิบ

ลูกหยี

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี