รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกหยีกวน

ลูกหยีกวน
  • รหัสสินค้า : 950504-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด แบบกล่อง

  • ขนาด : 8.00 X 12.00 X 25.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี

36/1 หมู่ 5 บ้านซีเซะ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : คุณรอกีเย๊าะ ดอกา

โทร : 086 296 9459

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2550

วัตถุดิบ

ลูกหยีกวน

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี