รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายทอมือ

ผ้าฝ้ายทอมือ

ผ้าฝ้ายทอมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยยาง

45 หมู่ 1 บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

ติดต่อ : คุณบุญทัน สิงห์อ่

โทร : 08 7954 9506

วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยยาง