รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อ

เสื้อ

เสื้อ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร : 081 871 3753

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง