รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายลายขิตมัดหมี่

ผ้าฝ้ายลายขิตมัดหมี่

ผ้าฝ้ายลายขิตมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ

44 หมู่ 8 บ้านโนนพันชาติ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

ติดต่อ : คุณอุดม มูลมา

โทร : 043 213895, 089 089 1246

วันที่แก้ไข : 11 ก.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ