รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง

208 หมู่ 3 บ้านดอนหัน ถนนภูเวียง - กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ติดต่อ : คุณอรพิน ทองหนองก

โทร : 043 291278, 08 1544 3802

วันที่แก้ไข : 14 ก.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง