รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอผ้าไหม

ทอผ้าไหม
  • รหัสสินค้า : 401210-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทอผ้าไหม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

92 หมู่ 1 บ้านศรีกระดานพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : คุณอัมพร หาญสมบัต

โทร : 043 415991

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม