รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้วประยุกต์

ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้วประยุกต์

ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกแก้วประยุกต์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 246/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมผ้าฝ้าย

29 หมู่ 2 บ้านหนองบั่ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : คุณสุมาลี บัวสาย

โทร : 043 414934, 086 225 0974

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมผ้าฝ้าย