รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหม ลายหมี่ช่อขอเฉลี่ยงเกล็ดปลา

ผ้าไหม ลายหมี่ช่อขอเฉลี่ยงเกล็ดปลา

ผ้าไหม ลายหมี่ช่อขอเฉลี่ยงเกล็ดปลา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย

223 หมู่ 1 บ้านเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : คุณประมวล นวลศิลป

โทร : 043 414376

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2551