รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมงารสน้ำผึ้ง

ขนมงารสน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 580104-H001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมงารสน้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มผช. : 710/2547
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ

76 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ :

โทร : 086-1862428

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ