รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม แพรศิลา

4 หมู่ 9 บ้านโนนศิลา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230

ติดต่อ : คุณสมสนิท นาอุดม

โทร : 089 572 1271

วันที่แก้ไข : 9 ก.ค 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม แพรศิลา