รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้าโทเร

ผ้าขาวม้าโทเร

ผ้าขาวม้าโทเร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 197/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

10 หมู่ 12 บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : คุณวิไล ช่วยพันธุ

โทร : 086 716 3461

วันที่แก้ไข : 4 ส.ค. 2551

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง