รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมพัฒนาอาชีพบ้านปอแดง

116 หมู่ 1 บ้านปอแดง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

ติดต่อ : คุณสมควร พลอยงาม

โทร : 081 055 1470

วันที่แก้ไข : 5 ส.ค. 2551