รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าจากใบลาน

กระเป๋าจากใบลาน
กระเป๋าจากใบลาน

250306-A153

  • ขนาด : 8.90 X 0.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
550.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

525 หมู่ 1 บ้านทับลาน ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

ติดต่อ : นายสุจริต ราษดีผิว

โทร : 08 1996 0036, 08 9831 3369

อีเมล: ba-ilan@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/baantublaan

Line ID : 244321

วันที่แก้ไข : 9 มิ.ย 2559

วัตถุดิบ

กระเป๋าจากใบลาน

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)