รายละเอียดสินค้าโอทอป

เหยือกเบียร์ศิลาดล

เหยือกเบียร์ศิลาดล
เหยือกเบียร์ศิลาดล
เหยือกเบียร์ศิลาดล

เหยือกเบียร์ศิลาดล

  • ขนาด : 21.00 X 21.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1390.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 26 พ.ค 2559

วัตถุดิบ

เหยือกเบียร์ศิลาดล

สินค้าโอทอป