รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดกาแฟศิลาดล

ชุดกาแฟศิลาดล
ชุดกาแฟศิลาดล
ชุดกาแฟศิลาดล
ชุดกาแฟศิลาดล

ชุดกาแฟศิลาดล

  • ขนาด : 18.00 X 21.00 X 15.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1605.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 15 มี.ค. 2559

วัตถุดิบ

ชุดกาแฟศิลาดล

สินค้าโอทอป