รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นจก

ผ้าซิ่นจก

  • ขนาด : 180.00 X 95.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :480.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
4500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)

24/3-4 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

ติดต่อ : คุณบุณยานุช กิตติประภัสร์

โทร : +66814204000,+6654 613174

โทรสาร : +6654 613272

อีเมล: boonyanuchk@yahoo.com, sumanak2000@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/bualoycotton-silk

วันที่แก้ไข : 11 ก.ย. 2551

วัตถุดิบ

ผ้าซิ่นจก

สินค้าโอทอป ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)